Over ons


Elefunds

 

Elefunds is de initiatiefnemer van de SoloRide. Met dit event wordt geld ingezameld om het onderzoek naar een vaccin tegen het dodelijke coronavirus van Erasmus MC Foundation te versnellen. Deze actie is gestart op 1 april 2020 en eindigt op het moment dat de maatregelen om alleen te sporten worden ingetrokken door het RIVM. 

 

Elefunds heeft uit eigen middelen een bedrag gestort op de rekening van Stichting Donatiebeheer Elefunds om SoloRide op te starten. Deze kosten worden indien SoloRide voldoende inkomsten heeft gegenereerd teruggestort op de rekening van Elefunds. Donatiebeheer Elefunds is de stichting achter Elefunds die de donatiegelden voor Erasmus MC Foundation beheerd.


Verantwoording

Het doel van deze actie is om een zo groot mogelijke bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek naar een vaccin tegen het coronavirus. Het is helaas onvermijdelijk dat er kosten worden gemaakt om dit initiatief mogelijk te maken. Deze kosten bestaan onder andere uit het ontwikkelen van de website met actie- en donatiemodule, public relations, transactiekosten en marketingactiviteiten. Bij succes zal Elefunds deze kosten in mindering brengen op de donaties. 

 

Bij het doneren bieden we de donateurs de mogelijkheid om 50 cent administratiekosten extra te betalen. Hiermee kunnen we de kosten verlagen. Elefunds draagt de verantwoordelijkheid dat alle donaties na aftrek van de kosten volledig ten goede komen aan het onderzoek dat de Erasmus MC Foundation verricht aan het onderzoek. 

 

Elefunds staat garant dat minimaal 90% van de donaties ten goede komt aan het onderzoek van het Erasmus MC. Wanneer het donatiebedrag niet toereikend is om de gemaakte kosten te dekken, dan zal Elefunds dit voor haar eigen rekening nemen. Op deze wijze kunnen wij zorgen dat er minimaal 90% ten goede komen aan het onderzoek. 

 

Elefunds onderhoudt nauw contact met Erasmus MC Foundation en zal aan het eind van dit event volledige financiële verantwoording geven over de inkomsten en uitgaven van SoloRide. 

 

ANBI

Donatiebeheer Elefunds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenken aan de Donatiebeheer Elefunds kan hierdoor fiscaal voordelig zijn. Daarnaast is Donatiebheer Elefunds geen schenk- en erfbelasting verschuldigd bij ontvangen schenkingen en nalatenschappen.

 

Bereken hier jouw fiscale voordeel.

 

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via info@soloride.nl of  06-23582748. 

Om de ervaring van de website te verbeteren en je beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.
Meer informatie. Akkoord