Over Elefunds

Als Elefunds inspireren en verbinden wij mensen om hen in beweging te brengen om anderen te helpen. En creëren wij samen met jou de krachtigste fondsenwervende evenementen, acties, campagnes en projecten om zo samen de wereld een stuk mooier te maken.

Elefunds is de initiatiefnemer van de SoloRide. Met dit event wordt geld ingezameld voor verschillende goede doelen. Deze actie is gestart op 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 2021. 

Elefunds heeft in 2020 uit eigen middelen een bedrag gestort op de rekening van Stichting Donatiebeheer Elefunds om SoloRide op te starten. Donatiebeheer Elefunds is de stichting achter Elefunds die de donatiegelden voor de goede doelen beheerd.

Verantwoording

Het doel van SoloRide is om een zo groot mogelijke bijdrage kunnen leveren aan goede doelen. Het is helaas onvermijdelijk dat er kosten worden gemaakt om dit initiatief mogelijk te maken. Deze kosten bestaan onder andere uit het ontwikkelen van de website met actie- en donatiemodule, public relations, transactiekosten en marketingactiviteiten.

Bij het doneren bieden we de donateurs de mogelijkheid om 40 cent administratiekosten extra te betalen. Hiermee kunnen we kosten verder verlagen. Elefunds draagt de verantwoordelijkheid dat alle donaties na aftrek van de kosten volledig ten goede komen aan de aangesloten goede doelen. Elefunds onderhoudt nauw contact met de goede doelen en zal aan het eind van dit event volledige financiële verantwoording geven over de inkomsten en uitgaven van SoloRide.  

ANBI

Donatiebeheer Elefunds is sinds 2013 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bekend onder RSIN 852774084. Schenken aan de Donatiebeheer Elefunds kan hierdoor fiscaal voordelig zijn. Daarnaast is Donatiebheer Elefunds geen schenk- en erfbelasting verschuldigd bij ontvangen schenkingen en nalatenschappen.

Bereken hier jouw fiscale voordeel.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact met ons op via info@soloride.nl of 06-23582748.